Home Biography<<  
Worldknowledge1
 
 
 
 
 
Sheikh Bahauddin Zakariya was born 1182, his actual name was Al-sheikh Al-Kair sheikh-ul-Islam Baha-ud-din zakarya Abu Muhammad Zakaria Al quresh. He belonged from the Suhrawardiyya , he came multan in 1222 before a long time Multan known as “Baghdad of the east”. In this Page you will find and read Sheikh Bahauddin Zakariya biography in urdu hindi and roman urdu.

Sheikh Bahauddin Zakariya
1182-1262

(Biography)

 
Sheikh Bahauddin Zakariya

Ap 1182 me multan ke qarib kot-karor me paida howay. Ap ke dada makka se hijrat ker ke bar-e-sageer ae aur kot-karor ko mustakil sakonat ke liye muntakhib kiya. Baha’a-uddin zikarya ne apni ibtadai taleem multan me mukammal ki bad-aza wo khairasan chalay gae jahan is waqt bukhara (wast Asia) aur madina ke mash’hor ulma-e-din qayam pazeer thay. Ap ne in se akli ilm aur rohani faizan hasil kiya phir sheikh shahab uddin sherwi ke murid hogae is tarah silsila-e-sehrordiya se munsalik hogae phir murshed ne apnay is laik murid ko khilafat ata farmai aur phir apni abai sir zameen ko murshed ke hokum ke mutabik wapas tashrif le ae aur dini khidmat ka silsila shoru ker diya.

Sheikh bahauddin zakariya ki islami khidmat

Bad tehsil ilm ba-hasiyat khalifa silsila sehrordiya jab multan wapas tashrif lae to ap ne apni khan-kan qaim ki aur bohat jald awam-un-naas me maqbool hogae. Logon ki ek qaseer tadad ap ke halka muriddin me shamil hogae. (42) sehwan sharif ke azeem buzurg sheikh usmn maronadi jo lal shehbaz qalandar ke naam se mash’hor hai. Ap ke namwar murid thay jinho ne sindh me islam ki shama roshan ki aur sindh ki hindu aksaryat in ki koshishon se halka bagosh Islam hoi. Inho ne zara’at ki taraki, tijarat ke faro gaur awami behbod ke qamo maslan nehrein aur kunway khudwanay me bhar-pur hissa liya.

Muqami hukumran ke khilafat baghawat

Sheikh baha’a uddin zikarya awam-un-nas me baray maqbol thay aur in ka asar-o-nafoz me barhta hi chala gaya aur apnay dork e danishwar ke sath in ke gehray murasim astor hogae. In ko awam me ek muqadas mazhabi rehnuma ki hasiyat hasil thi. Shari qawanin ke nafaz ke silsilay me wo wali multan nasir-uddin qubcha se akhtalaf rakhtay thay aur jab qubcha markazi Islami hukumat ke khilaf bagawat per amada howa to sheikh baha’a-uddin zikarya ne sultan-e-dehli-ultamash ko agah kernay ke liye ek khat likha, is tarah ka ek khat multan ke qazi neb hi altamash ke name likha. Ye dono khatot qubcha ke sarkari ehlkaron ke hath lag gae qubcha ne dono ke darbar me talab kiya aur pakray janay walay khatot samnay rakh diya. Qazi-e-multan apnay mamlay me safai na paish ker sakay aur dhar liye qubcha yahi salok sheikh sahib ke sath na ker saka is ne jab in se pocha ke ye khat ap ne hi likha hai to sheikh ne na sirf  asbat me jawab diya balkay ye bhi keh diya ke ye in ka haq hai ke aur jo kuch wo ker saktay thay inho ne kiya. Sheikh ke is jurat-mandana etraf se qubcha heart zada hogaya is ne ek aur tarkeeb sochi wo janta tha ke sheikh aam tor per ghar se bahar khana khatay thay is zeher dene ki khatir is ne sheikh ke liye dastar-khuwan bichanaay ka hokum diya lakin sheikh roshan zameer thay inho ne ye dawat qabool na ki aur qubcha ko apni tarkeeb me na-kami hoi maojboran qubcha ne sheikh sahib ko wapas janay diya.

Sheikh ke janashin shagirdo-murideen

Aap ke kai shagirdon aur murideen ne sehrordi silsilay ke farog ke liye bari khidmat anjam diye. In me qabil-e-zikr hazraat ke naamsheikh sadar-uddin arif(aap ke sahib zaday, sheikh rukan-uddin (ap ke potay), syed jalal bukhari, Lal shebaz qalandar aur amir hussaini hain. 1262 me sheikh baha’aa-uddin zikarya ne wafat pai aur qila-e-multan me ap ki abdi aram gaah hai. Ap ke naam nami baha’aa-uddin zikarya university multan me qaim hai aur roza-aqdas her khas-o-aam ke liye muqadas mukam ki hesiyat rakhta hai.