Home Islam  
Worldknowledge1
 
 
 
 
 

Itikaf Rules

What is itikaf? In this page we discuss about the Itikaf? Mean what is itikaf? And when why we do itikaf? Before start the Itikaf which things are done necessary? What is the actual processor to do Itikaf? How do woman do Itikaf? Which type of condition we leave the itikaf? This type of many question are there about the Itikaf, you should read this topic for increase your knowledge about the Itikaf. In this page you will find and read rules of itikaf in islam in urdu.
 

Ramazan ki 20 tarikh ko garoob-e-aftaaf se le ker 29 ya 30 tarikh yani jis din eid ka chand nazar ajae, is tarikh tak garoob-e-aftaab tak aurat ghar me aur mard ke liye esi masjid jis me 5 waqt ki namaz hoti ho, is jaga per jaam ker pabandi se beth ker ziyadah se ziyadah ibadat kernay ko itikaf kehtay hain.
yaad rahe 20 ramazan ko garoob-e-aftab se chand minut pehlay itikaf me beth jana chaye. ramazan ke akhri ashray ka itikaf "Sun'na mukkadah ali-ul-kafaya" hai. is ka matlab ye hai ke agar masjid me koi ek shaks bhi itikaf me beth jae ga to ye sun'nat ada hojae gi, agar koi bhi nahi bethay ga sab ke zimay gunnah ae ga.
halat-e- itikaf me masjid ke adaab ka khayal rakhna zarori hai. dunyavi guftagu bekar gup shup aur waqt zaya kernay se parhaez kerni chahye. is ke bajae apne owqat zikr-e-ilahi, talawat-e-Quran, darod-shareeef, istagfar, Kalma Tay'yabaka wird aur Nafil namazo me gurnay chahye.

Itikaf Ki Shart

  • 1)itikaf khuwaa wajib ya sun'nat ho ya nafil, is me itikaf ki niyat shart hai.
    itikaf ke qasad wa iraday ke bagair masjid me thehar janay ko itikaf nahi kehtay. lehaza agar niyat ke bagair itikaf keray ga to bila-itafaq jaez nahi.
  • 2)janabat se aur haez -o-nafas se pak hona.
  • 3)masjid me theherna, khuwa is me 5 waqt namaz jamat se hoti ho ya nahi. albata afzal is masjid me jis me jamat hoti hai.
  • 4) itikaf me mablogat sharaet nahi lehaza samjhdar bucha bhi itikaf keray to durust hai.itikaf ki jaga ke baray me zabita ye hai ke wo is jaga me ho jis me namaz ki ziyadah fazilat ho, chun-ke mardon ke liye masjid me namaz ke liye ziyadah fazilat hai lehaza in ke liye itikaf ki jaga masjid hai.

Maqam-e-itikaf se Nikalna kab Jaez Hai.?

wo zaroratein jis ki waja ker masjid se nikalna mutakif ke liye jaez hai, 2 kisim ki hai.

  • 1) tabai zaroratein yani Pishaab, pakhana aur is dono se mutaliqa yani istanja, wazoo aur agar ehtelam ho jae to ghosul karnay ke liye.
  • 2) sharai zaroratein jese azan dene ke liye nikalna aur jummay ki namaz ke liye nikalna jaez hoga.

Tanbih:

     
jis zarorat ke liye mutakif ka masjid ya jae itikaf se nikalna jaez hai is ke liye jab wo nikalay to is se farig ho ker is ke bad waha na thehray aur jahan tak mumkin ho is jaga apni zarorat rafa'a keray jo masjid ya muqam-e-itikaf ke qareeb tareen ho.