Home Islam  
Worldknowledge1
 
 
 
 
 

Ramzan ki fazilat

In this page you will find and read ramzan ki barkatain in urdu.
 

ye Allah-Talla ki khalkat ka karishma hai. is ne apni makhlokat me se ba'az ko ba'az per fazilat at'ta farmai,  ba'az afrad ko ba'az per, ba'az ashya ko ba'az per, ba'az shehron ko ba'az shehron per, ba'az mahino ko ba'az mahinon per, ba'az dino ko ba'az dino per aur ba'az raton ko ba'az raton per fazilat at'ta ki hai.
duniyan me insan youn to boht hai lakin in sab se buland martabah-o- mukaam anbiya e karam Alaihissalam ko hai, shehar to boht hai lakin tamam shehron me muqadas Makkah Muk'karma aur madina hai, mahinay bhi bohat hain lakin Ramadan ka mahina sab se ba- barkat aur fazilat ka hamil hai.

Ramadan kiya hai:

sab se pehlay pehlay ramazan ki haqiqi taruf khud App (S.A.W) ki zubani sun lete hain.
Hazrat Sulman Farsi R.A se rawayat ke mutabik Shaban ke Akhri Tarikh ko App (S.A.W) ne Khutba diya, is me App (S.A.W) ne Farmaya ke "logon! tum per ek azmaat aur barkaat wala mahina saya fagan horaha hai, is mubarak mahinay ki ek rat ek hazar mahin se afzal hai. is mahinay ke rozay Allah ne farz kiye hain. is ki raton me bargah-e-khudawandi me khara hone ko ibadat muqarar kiya hai, jo shaks is mahinay Allah ki raza aur is ka qurb hasil kernay ke liye koi nafil ibadatt keray ga to isay dosray zamanay ke farz ke brabar is ka ajaar milay ga.
is mahinay farz ibadat ada kernay ka sawab dosray zamanay ke  satar (70) farzon ke sawab ke brabar milay ga. ye sabar ka mahina hai aur sabar ka matlab jannat (heaven) hai. ye humdardi aur gum-o-khuwar ka mahina hai. yahi wo mahina hai jis me bundon ke rizq me izafa kiya jata hai. jis ne is mahinay me kisi rozay dar ko aftar kerwaya, ye is ke liye gunnahon ki magfirat aur  atish-e-dozakh se azadi ka zarya hai aur roza dar ke brabar sawab diya jae ga. bagair iske ke rozay-dar ke sawab me kami ki jae.
Arz kiya gaya: "Ae Allah ke Rasool hum me se her ek ko aftar keranay ka saman mayasar nai hota". is per Aap (S.A.W) ne farmaya " Allah ye sawab is shaks ko bhi de ga jo doodh ki thori si lassi ya sirf pani hi ke ghont ke zarye kisi rozay dar ko Aftaar kerade ga. jo koi kisi rozay dar ko pura khana khila de, isay Allah mere hooz yani hoz-e-kosar se aesa seraab keray ga jis ke bad isay kabi piyas nai lage gi. yahan tak ke wo janat me pohanch jae ga". is bad App (S.A.W) ne farmaya "is maah ka ibtadai hissa Rehmat, dosra hissa magfarat aur akhri hissa Dozakh se azadi ka hai". mazid App ne farmaya "jo shaks is mahinay me apnay gulam, mulazim aur khadim ke kaamon me takhfif aur kami keray ga, Allah is ki magfirat farma de ga aur isay dozakh se rehai aur Azaaadi dede ga.

ramzan wo muqadas mahina hai jis ko saal ke dosray mahnaon per fazilat aur foqiyat hasil hai. is me shetaan ko qaid ker liya jata hai, her neiki ka sawab sataar (70) gunna hojata h. dua ki qaboliyat barh jati hai. is maah me Allah apne bundo ki Magfirat farmata hai. bohat se aese jahanumi ko azaad ker dete hai jin per dozakh wajib ho chuki hoti hai. ye wo mahina hai jis me Quran logon ki hidayat ke liye nazil kiya gaya. jis me hidayat ki aur neiki aur bad me tameez ki waza'a nishaniyan hai. ye Rehmat, magfirat, jahanum se nijaat aur Allah ka qurb hasil kernay ka khas mahina hai. is me Allah ki taraf se farishatay awaz lagatay hain, Ae badi aur burai kernay walo ruk jao! ae neiki ke talib tu is me mazid talab paida ker! jab ramzan ki pehli raat hoti hai to Arsh se ek hawa chalti hai jis ke jhonkon ki waja se jannat ke darakhton ke pattay aur kowaron ke halkay tak bajnay lagtay hai.