Home Islam  
Worldknowledge1
 
 
 
 
 

Namaz Taraweeh in Urdu

(Taraweeh Prayer Method)

What is Taraweeh? In this topic discuss about the Namaz-e-Taraweeh? What is the history of Taraweeh?  How we pray it? Mean what is the processor to pray it? Is every one pray taraweeh 20 Rika'ats or not? This types of many question is going in your mind about the namaz-e-Taraweeh, you must read this topic and get the answer of all those question which is going in your mind. In this page you will find and read taraweeh 20 rakat proof.
 

Namaz-e-taraweeh ek aesi nafah bakhsh ibadat hai jis ke faiz-o-barkat ka shumar nahi. Allah ke neik bunday namaz-e-taraweeh ka baray khusho-o-khuzo'o se ehtamam kertay hain ta ke sun'nat bhi puri hojae aur qurb-e-Ilahi ki manazil bhi teh hoti chali jaein. namaz-e-taraweeh kiyon-ke sun'nat-e-mukadah hai. is liye mard-o- aurat dono ko ada kernay ka hukum hai. namaz-e-taraweeh me 20 rika'at parhi jati hai.
20 rika'at taraweeh sun'nat-e-mukadah hai. is se kaam parhnay wala sun'nat ka taarik hoga jo azar tark-e- sunnat mukadah ke liye mutabar hai, wo is me bhi mutabar hoga. warna kharay ho ker parhnay me duswari ho to beth ker parh lein. taraweeh ek aesi sun'nat-e-mukadah hai jo humesha se ummat-e-muslimah ke liye ma'amul rahi hai. Hazrat abdullah bin Abbas se riwayat R.A se rawayat hai, App (S.A.W) ramazan me 20 rika'at-o-witir parha kertay they. Hazrat saeb-bin-yazid R.A se riwayat hai Hazrat umar R.A ke dor me ramazan me log 20 rika'at parha kertay thay. Abu abdul-Rehman rehmat-ullah kehtay hain Hazrat Ali R.A ne 20 ramazan me qariyon ko bulaya. in me se ek shaks ko hukum diya ke 20 rika'at parhaya keray aur witir khud parhaya kertay thay.

Itminan-e-Qalb ke Liye:

pata chale ke taraweeh sunnat-e-muqadah hai jis ka ada kerna zarori hai. is se qabal hum ye  bhi jan chukay hain ke ramazan me insan ko ziyadah se ziyadah ibadat aur ata'at ka harees hona chaye, is liye fraiz-o-wajibiyat ki adaigi ke ilawa her chotay baray gunnah se bachnay ke sath sath nawafil ki kasrat kerni chaye. lehaza ab koi waja nahi ke apna sara zor is per surf kiya jae. taraweeh 20 rika'at nahi, sirf 8 rika'at hai. is ki fakhi mubahib aur dalail apni jaga, magar aqal bhi yahi faisla kerti hai aesa shaks Allah ki is azeem naymat ki na-shukri ker raha hai.
baher-e-kaif! chun-ke ramazan me kuch log saray dhanday chor char ker is baat ke pichay par jatay hain ke taraweeh khud bhi "Kifayat shua'ari" ke sath parhi jae aur dosray Musalmano ko sawabb pura na milnay diya jae. is shor sharabay se bohat se log mutasir hoe bagair nahi reh saktay aese Hazrat ke itminan ke liye chandd dalail paish-e-khidmat hai.

20 rakat dalil:

1) Hazrat Abdullah bin Abbas R.A se marvi  hai beshaak App (S.A.W) ramazan me 20 rika'at taraweeh parhaya kertay thay.
2) Hazrat Umar bin Khitab R.A ne ek admi ko hukum diya ke wo logo ko 20 Rika'at taraweeh parhae.
3) Hazrat Ali R.A ne ramazan me Qura'a ko bulaya. phir ek qari ko hukum diya ke logo ko 20 rika'at taraweeh parhae, ravi farmatay hai ke witir Hazrat Ali khud parhatay thay.
4) Hazrat Abdullah bin Rafay farmatay hain ke Ramazan me Madina Munawarah me Hazrat Abi bin Ka'ab logo ko 20 rika'at taraweeh aur 3 rika'at witir parhaya kertay thay.
5) Hazrat Saeb bin yazid R.A farmatay hain ke log Hazrat Umar R.A ke dor me ramazan ke mahinay me 20 rika'at taraweeh aur 3 rika'at witir parha kertay thay.
6) Dor-e-Sahaba me Syedana Umar Farooq R.A ne Syedna Abi bin Ka'ab ko 20 rika'at taraweeh parhanay per mamor kiya.
"Ma'arfa-tul-asar-wasnen se rawayat hai Abi bin Ka'ab ko Nabi KArim (S.A.W) ne taraweeh parhtay dekha tw farmaya "inho ne Acha kaam Kiya" kiyon-ke Nabi karim (S.A.W) ne khud 3 din tak taraweeh ka ehtamam farmaya tha. is liye Abi Bin Ka'abR.A ne hi dor-e-Farooq me Taraweeh ki Imamat ki aur haramain me ehad-e-Farooqi se aaj tak 20 rika'at ki adaegi hi ma'amul hai.
8 rika'at ka koi saboot nahi. sahaba-karam, uma-arba aur tamam faqah'a ka 1400 saal se 20 rika'at taraweeh per ijma'a aur musalsal ta'amil chala aa raha hai.
 khob waja rahe ke dor-e-Nabowat se dor-e-agreez tak tamam ulma ka is bat per itafaq raha hai namaz-e-taraweeh 20 rika'at masnon hai. haram makki aur haram madni aur digar mumlikat me log isi per amaal kertay hai.
Hindustan me agreez ke anay ke bad kuch logo ne Hadees ke naam le ker is ijmai maslay per shakok-o-shabohat paida kernay ki koshish ki hai. ba'az riwayat jin me ramazan ke qiyam-ul-lael ki 11 rika'at ka zikar kiya gaya hai. in ka taluq namaz-e-tahajud  ya nama-e- qiyam-ul-lael se hai. namaz-e-taraweeh se nahi.

janab Nabi kareem (S.A.W) ne umaat ko apni aur khulfa rashidin ki sunat mazboti se pakarnay ka hukum diya hai. is liye taraweeh ke 20 rika'at masnon samjhtay howay qalbi itminan ke sath ada kerni chaye.

Taraweeh Ki Dua Urdu

taraweeh ki dua
Taraweeh Ki Niyat

Main Niyat KArta Hon do (2) Rikat namaz e taraweeh ki waste Allah Ke muh mera kaba ki taraf peechey pesh imam ke.