Uthti Nahi Hai Aankh Aur Ki Taraf

  In this page you will find and read udas aankhen urdu poetry.  
 

More Poetry:

 

  

 

Uthti Nahi Hai Aankh Aur Ki Taraf

Paband Kar Gayi Hai Kisi Ki Nazar Mujhe

Iman Ki to Ye Hai Ke imaan Ab Kahan

Kafir Bana Gai Hai Teri Kafir Nazar Mujhe
 
 

More Shayari: